Chính sách bảo mật

 

Happy Live cam kết đảm bảo các thông tin do Thành viên website cung cấp được lưu trữ một cách chính xác, kể cả trong trường hợp Thành viên cập nhật thông tin mới; Happy Live hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin do Thành viên website cung cấp; Khi sử dụng thông tin này, Người dùng Internet phải tự chịu trách nhiệm kiểm tra về tính xác thực, Happy Live chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp đã lưu trữ, cập nhật thông tin không đúng với những thông tin do Thành viên website cung cấp.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng